Govend : kovara çandi û hunerî/kültürel ve sanatsal dergi

Dil Kodu
tur
Dewey Yer Numarası
956.6 GOV
Yayın Bilgisi
Diyarbakır Baran Ofset 1991-1992
Dil Notu
Latin
Konu - Konusal Terim
Siyaset ve kültür |x Süreli yayınlar |x Türkiye
Birêveberî û çand |x Weşanên bêdome |x Tirkiye

Benzer Konular